SportIdent lietošana "Taciņu" kārtās

Sākot no 2008. gada 27. augusta "Taciņu" kārtās tiek lietota SportIdent (SI) elektroniskās atzīmēšanās sistēma. Saistībā ar to lūdzam iepazīties ar izmaiņām starta un finiša kārtībā.
Ierodoties sacensību centrā, dalībnieks iegādājas karti un gatavojas startam.
Kad dalībnieks ir gatavs startam, viņš dodas pie starta/finiša tiesneša (cilvēka, kas sēž pie datora) un nosauc savu dalībnieka numuru vai uzvārdu. Dalībnieku numurus 2008. gada kaut vienā kārtā jau startējušie dalībnieki var atrast šeit. Ja dalībnieks plāno veikt savai grupai neatbilstošu distanci, arī par to informē tiesnesi.
Ja dalībniekam ir personīgā SI karte, tiesnesis to notīra (CLEAR) un ievada datorā kartes numuru, ja nav, tad sagatavo un izsniedz "TAKAS" īpašumā esošo SI karti. Pēc tam dalībnieks var doties pie CHECK/START SI stacijas, atzīmēties tajā un doties distancē.
Atzīmēšanās gan startā, gan finišā, gan kontrolpunktos notiek, ievietojot SportIdent kartes apaļo galu SI stacijas caurumā un sagaidot pīkstienu un gaismas signālu. Ja nav pīkstiena un gaismas signāla, tad atzīmēšanās notiek ar turpat pie KP esošo kompostieri uz kartes malas.
Distancē pavadītā laika atskaite sākas no SI kartes ievietošanas CHECK/START stacijā, beidzas pēc atzīmēšanās FINISH stacijā.
Mežā kontrolpunkti jāpmeklē tieši tādā secībā , kā minēts pavēlē, ja secība nebūs ievērota, dalībnieks tiek diskvalificēts (piemērs - ja pavēle ir 1-2-3, tad derīgas atzīmju secības būs gan '1-2-3' gan arī '1-3-2-3', bet nederīga - '1-3-2'). Ja kāds KP ir izlaists, tad, lai labotu kļūdu, ir jātgriežas šajā KP un, sākot no tā, jāturpina pilna pareizā pavēles secība.
Pēc distances pabeigšanas atzīmējoties FINISH stacijā, dalībnieks nesteidzoties dodas pie tiesneša, kurš nolasa SI kartes saturu.
Pagaidām individuālās rezultātu izdrukas nebūs pieejamas, staplaiki (spliti) tiks publicēti pie rezultātiem http://www.taka.kuldiga.lv Obligāti jāpiesakās pie tiesneša un jānolasa SI karte arī tad, ja distance nav pabeigta vai dalībnieks vispār nav devies distancē, un tiek lietota personīgā SI karte. "TAKAS" SI kartes pēc finiša jātdod tiesnesim.
Nozaudēšanas vai apzinātas sabojāšanas gadījumā būs jātlīdzina SI kartes vērtība - Ls20. Liels lūgums saudzēt meža KP SI stacijas, pret dalībniekiem, kas tiks pieķerti to bojāšanā, tiks vērstas ļoti nopietnas sankcijas!
Šajā sezonā dalības maksa paliek nemainīga.