Latvijas sporta veterānu 51. sporta spēļu finālsacensības

orientēšanās sportā

NOLIKUMS

Mērķis

Popularizēt orientēšanās sportu Latvijas sporta veterānu vidū. Noskaidrot labākos orientieristus dažādās vecuma grupās Iesaistīt dažāda vecuma iedzīvotājus aktīvai atpūtai veselības un darba spēju nostiprināšanai

Organizē

Sacensības organizē un vada Latvijas sporta veterānu savienība sadarbībā ar Kuldīgas novada sporta skola un Kuldīgas tūrisma un orientēšanās klubu „TAKA”.

Galvenais tiesnesis: Pēteris Īvāns

Distances: Jānis Pētersons

Galvenā sekretāre: Odeta Turka

Vieta, laiks

2014. gada 17. maijā, Īvandes dzirnavezera peldvieta, Īvandes pagasts, Kuldīgas novads.

līdz 11.00 dalībnieku reģistrācija sacensību centrā. (N 56,9902, E 21,7682)

12.00 starts garajā distancē (no sacensību centra līdz startam 1,4km)

15.00 uzvarētāju apbalvošana

Dalībnieku grupas

SV35, SV40, SV45, SV50, SV55, SV60, SV65, SV70, V75

Karte, apvidus

Karte LOF-919, „Īvandes dzirnavezers”, sagatavota 2009.-2011. gadā, precizēta 2014. gadā.

Kartes autors: Leonīds Malankovs

Mērogs 1:10000, H 2,5m,

Jaukts mežs ar pamežu, pārsvarā vidēja un laba skrienamība; apvidū daudz dažādas skrienamības izcirtumu. Vankas upītes ielejā – vietām koku sagāzumi.

Dalības maksa

Ar sacensību organizēšanu saistītos izdevumus sedz Latvijas sporta veterānu Savienība. Ar piedalīšanos sacensībās saistītos izdevumus sedz komandējošā organizācija vai sportists pats. Dalības maksa par katru dalībnieku 9 EUR. To var samaksāt LSVS norēķinu kontā LV85HABA000140J047086 (LSVS reģ.Nr.50008025521) vai reģistrācijas laikā sacensību centrā.

Pieteikumi

līdz 12. maijam plkst. 24:00 online reģistrācija.

Jautājumus, kas saistīti ar pieteikšanos sūtiet uz e-pastu: peteris.i@gmail.com

Atzīmēšanās

SportIdent, personīgo SI karšu īpašniekiem numurus norādīt pieteikumā, SI kartes īre 0,70 EUR

Apbalvošana

1.-3.vietas ieguvējus katrā grupā ar LSVS medaļām un diplomiem. Komandu vērtējums - atbilstoši Latvijas pašvaldību sporta veterānu - senioru 51. sporta spēļu 2014. gada nolikumam

Informācija

www.taka.kuldiga.lv

Odeta Turka, tel. 29539291, e-pasts: peteris.i@gmail.com