2008. gada Kuldīgas rajona atklātais čempionāts orientēšanās sportā

un

 Gaida Šūpulnieka piemiņas sacensības

 

Nolikums

Rezultāti: Absolūtajā vērtējumā Kuldīgas rajona čempionāta vērtējumā  etapu laiki

 

 

Mērķis

·         Popularizēt orientēšanās sportu Kuldīgas rajona skolēnu, pieaugušo un ģimeņu vidū kā sporta un aktīvās atpūtas veidu visa vecuma cilvēkiem.

·         Iesaistīt orientēšanās sacensībās dalībniekus bez profesionālām orientēšanās iemaņām.

·         Noskaidrot 2008. gada Kuldīgas rajona čempionus 4 vecuma grupās.

·         Godināt pāragri no dzīves aizgājušā TOK “TAKA” biedra Gaida Šūpulnieka piemiņu.

 

Laiks un vieta

2008. gada 4. oktobrī „Sudrabkalnos” Snēpeles pagastā.

Marķējums no ceļa Kuldīga - Aizpute Snēpeles pagrieziena.

Karte: “Sudrabkalni”. Sagatavota 2008. gada pavasarī - vasarā.

Mērogs: 1:10 000 Augstumlīknes: ik pēc 2,5 m;

Autors: Jozas Smalinskas.

Apvidus pārsvarā vidēji skrienams, daudz kritušu koku, pamežs. Izcirtumi aizauguši.

Ierašanās un pieteikumu precizēšana līdz plkst. 11.00, piemiņas brīdis 11.30, starts 12.00.

 

Rīkotāji

Kuldīgas rajona padome, Kuldīgas rajona tūrisma un orientēšanās klubs “TAKA”, z/s “Polīši”. Distanču priekšnieks: Jānis Turks.

 

Dalībnieki

Tiek laipni gaidīti visi orientēšanās sporta cienītāji un mēģināt gribošie neatkarīgi no vecuma, dzīves vietas, kluba piederības un citiem rādītājiem.

 

                Sacensības notiek sievietēm un vīriešiem sekojošās vecuma grupās:

                        S10; V10 – meitenes un zēni (1997. g. dzimušie un jaunāki)

                        S14; V14 – meitenes un zēni (1994. g. dzimušie un jaunāki)

                        S18; V18 – jaunietes un jaunieši (1990. g. dzimušie un jaunāki)

                        S; V         – pieaugušie

                        S50; V50 – seniori (1958. g. dzimušie un vecāki)

            Dalībnieki bez orientēšanās iemaņām startē izvēles distancē.

 

·         Par Kuldīgas rajona čempiona nosaukumiem 4 vecuma grupās cīnās Kuldīgas rajonā dzīvojošie vai strādājošie, Kuldīgas TOK “TAKA” biedri, kā arī Kuldīgas rajona skolu skolēni (S10, V10 grupās čempiona titulu neizcīna).

·         Absolūtajā vērtējumā par balvām cīnās visi dalībnieki.

·         V50 grupā tiek izcīnīta ceļojošā Gaida Šūpulnieka piemiņas balva.

Dalības maksa

Kuldīgas rajonā dzīvojošie vai strādājošie, Kuldīgas TOK “TAKA” biedri, kā arī Kuldīgas rajona skolu skolēni – bez maksas.

Pārējiem dalībniekiem: jauniešiem līdz 18 gadiem – Ls 1,00; pieaugušajiem – Ls 1,50, SportIdent īre – Ls 0,30.

 

Distances

·         Sacensības notiek pavēles distancē.

Distanču parametri:

S10      1,5km, 5KP (marķētā distance)                     V10      1,5km, 5KP (marķētā distance)

S14      1,8km, 7KP                                                    V14      2,7km, 10KP

S18      2,7km, 10KP                                                  V18      4,4km, 13KP

S           4,4km, 13KP                                                 V         6,4km, 17KP

S50      2,7km, 10KP                                                  V50      4,25km, 12KP

 

·         Atzīmēšanās – SportIdent.

·         Dalībniekiem bez orientēšanās iemaņām – izvēles distance.

 

Vērtēšana un apbalvošana

·         Absolūtajā vērtējumā Kuldīgas rajona padomes balvas  saņem katras grupas 1. - 3. vietas ieguvēji.

·         Kuldīgas rajona čempionāta vērtējumā katras grupas 1. - 3. vietas ieguvēji tiek apbalvoti ar Kuldīgas rajona padomes diplomiem un medaļām, S,V10 grupā – ar diplomiem un balvām.

·         Gaida Šūpulnieka piemiņas balvu - kausu saņem 1. vietas ieguvējs V50 grupā.

 

Pieteikumi

       Pieteikumu iesniegšana līdz 2. oktobrim

·         pa tālr. 63354213 (vakaros, Odeta); 63320244 (darba laikā,Odeta)

·         fax 63320134;

·         e-pasts odeta.turka@zemgram.lv

·         online