Rogaininga tipa orientēšanās treniņš – Kuldīga, 15.12.2012

 

Organizē: Pēteris Īvāns, Māris Sokolovskis


Atbalsta: TOK "TAKA", Kuldīgas novada sporta skola


Apvidus: Kuldīga un tās apkārtne. Ventas ieleja un Rietumkursas augstienes Austrumu mala. Jauktu koku meži ar pārsvarā vidēju, caurejamību. Dažāda vecuma cirsmas, dažāda platuma upes un meliorācijas grāvji, tai skaitā nepārvarami, vietām koku sagāzumi, apmēram 25% atklātu teritoriju, 10% pilsētvides. Labi attīstīts ceļu un stigu tīkls.


Pasākuma centrs: Kuldīgas vecā sporta skola, Kuldīgā, Kalna ielā 6.


Dalībnieki: Var piedalīties gan individuāli, gan komandas.


Pārvietošanās veids: ar kājām vai velosipēdu. Nepieciešams digitālais fotoaparāts, lai atzīmētos KP, un lukturītis.


Karte un leģenda: 1:50000 LGIA  topogrāfiskā karte, izdrukas mērogs ~1:50000, A4, ar iedrukātiem KP. Un šī paša apvidus modificēta JāņaSētas karte (1:100000). Papīrs nav ūdensdrošs, ūdensdrošie maisiņi varbūt tiks izdalīti. KP leģendas (2 lapas) un KP palīgkartes dažiem KP (arī 2 lapas) būs uz atsevišķām lapām A4 izmērā. Kontrolpunktu numuri un vērtības būs uz kartes šādā formātā: KP numurs-Vērtība, piemēram, 44-4. KP vērtības būs norādītas arī uz leģendu lapām.


Distance: izvēles distance


Pasākuma rajonā (~100 kvadrātkilometros) ir izvietoti 73 KP. Kontrolpunktiem būs dažādas vērtības - no 1 līdz 5. KP vērtība būs aptuveni atbilstoša tā atrašanas sarežģītībai, pieejamībai un attālumam no starta. Apvidū un dažu KP tiešā tuvumā atrodami vairāki ģeokešinga punkti. Ja kādam ir interese par tiem - meklējiet informāciju paši: www.geocaching.com


KP marķējums un atzīmēšanās: uz objektiem ar krāsu (dzeltena) uzpūsts burts K un punkta numurs. Atzīmēšanās – nofotografēts objekts ar KP numuru vai dalībnieks blakus numuram, ja komandā vairāki dalībnieki. KP apmeklējumu laiki iespēju robežās tiks apkopoti no fotogrāfiju uzņemšanas laikiem.


Starts/Finišs: pasākuma centrā. Dalībnieku ierašanās no plkst. 12:00.

Starts atvērts no plkst. 12:00. Finišs līdz plkst. 22:00.

Plkst. 22:00 finišs tiek slēgts. Duša aptuveni no plkst. 18:00 līdz plkst. 24:00.


Dalības maksa: orientējoši LVL 2.00 par karšu komplektu


Dalības apstiprināšana: online vai pa e-pastu peteris.i@gmail.com , jānorāda dalībnieka vārds un uzvārds, e-pasta adrese un tālrunis saziņai.


Ņemiet vērā, ka šis treniņpasākums nav saskaņots ne ar pašvaldībām, ne ar apkārtnes privātīpašniekiem un medniekiem! Respektējiet privātīpašumu un neizraisiet konfliktus ar vietējiem iedzīvotājiem un viņu mājdzīvniekiem! Rīkotāji neuzņemas atbildību par Jums, par Jūsu rīcību un pieņemtajiem lēmumiem pasākuma laikā!


Jautājumi un atbildes: pa e-pastu peteris.i@gmail.com vai tālruni 26311960.